DP Bratislava

dřívější název: Dopravný podnik mesta Bratislavy
dřívější název: Dopravné závody hl. m. Bratislavy
dřívější název: Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť
dřívější název: PVRT (BEÚS)
dřívější název: PVVV (BMEŽ)
sídlo: Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1
země: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.dpb.sk

Vozový park

vypsat všechny vozy dopravce
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 1. 7. 2019.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání