DP Bratislava

terajší názov od 1989
skorší názov (od 1953): Dopravný podnik mesta Bratislavy
skorší názov (od 1949): Dopravné závody hl. m. Bratislavy
skorší názov (od 1922): Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť
skorší názov (od 1898): PVRT (BEÚS)
skorší názov (od 1895): PVVV (BMEŽ)
sídlo: Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.dpb.sk, stránka na Facebooku, Instagram

Vozidlový park

vypísať všetky vozidlá dopravcu
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Posledná úprava: 26. 1. 2021.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie