STENBUS

současný název od 2008
dřívější název (od 1995): Stanislav Jirásek - STENBUS
sídlo: Jana Čerstvého 42, 155 31 Praha 5 - Lipence
země: Česká republika (Praha)
web: stenbus.cz
Dnešní společnost STENBUS vznikla roku 1995 jako fyzická osoba pod názvem Stanislav Jirásek - STENBUS. Teprve v prosinci 2008 bylo přistoupeno k přeměně právní formy na společnost s ručením omezeným a rovněž k dnešnímu pojmenování. V zájmu přehlednosti evidence jsou zde souhrnně uvedeny veškeré dopravní aktivity jak firmy, tak samotných bratří majitelů, pakliže se týkají veřejné dopravy.

Zpočátku se dopravce zabýval především zajišťováním náhradní dopravy za tramvaje a subdodávek za další soukromé společnosti. Postupem času došlo k rozšíření poskytovaných služeb o nepravidelnou autobusovou dopravu a zaměstnanecké svozy do logistických center, a to především na východním okraji hlavního města. Od jara 2008 se autobusy společnosti začaly hojně vyskytovat ve formě subdodávek na linkách Veolie Transport Praha, o rok později už se firma stala plnohodnotným dopravcem PID.

Základ portfolia tvořily tehdy východopražské linky 263 (později 208) a 269 (209), k nim postupně přibyly ještě 206 (218), v prosinci 2011 midibus 260 (210) a v dubnu 2014 konečně příměstská linka 354, která v prvotní fázi provozu představovala zaintegrované spoje do logistických center okolo Jiren. Před započetím platnosti nových smluv na městské linky dle výběrového řízení z jara 2019 obsluhoval STENBUS linky 208-210, 221 a 222. Od 1. prosince téhož roku jde o midibusové linky 210 a 212, dále 221, 222 a především významnou spojnici stanic metra Háje a Černý Most, linku 240. Od února 2020 přibyla dopravci vůbec první mimoměstská linka 688 opět na východ od Prahy, s integrací Voticka v srpnu 2020 naopak posílila společnost o vozbu linek 500, 567 a 568 na jihu. V této souvislosti byl ukončen provoz jediné dálkové relace, linky 137444 Praha - Strakonice - Vimperk - Stachy (- Kvilda), která jezdila od června 2011 do konce března 2020 přímo pod jménem Stanislava Jiráska. číst dále

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
O evidenci tohoto dopravce se stará
ČKD Tatra 1 vůz
Vezeko 2 vozy
MÖSLEIN 1 vůz
U tohoto dopravce evidujeme celkem 168 vozů, z toho 157 v majetku a 11 zapůjčených.
Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
O evidenci tohoto dopravce se stará
Poslední úprava: 22. 10. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání