Fotografie ČKD Tatra T6A5 7905 DP Bratislava | ČKD Tatra T6A5 7906 DP Bratislava | Bratislava-Rača, Račianska | seznam-autobusu.cz
Speciální linka pri příležitosti DOD v trase Rača - Depo Jurajov dvor
ČKD Tatra T6A5 #7905 DP Bratislava x7
ČKD Tatra T6A5 #7906 DP Bratislava
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.