Evidence dopravce ZLINER

autobusy - přehled vozů

zpět na stránku dopravce
Heuliez GX137 1 vůz

Vypsáno celkem 172 vozů, z toho: prodán/předán jinému dopravci: 136, v dílnách/v opravě: 2, neznámý: 21, provozní: 3, vyřazen: 9, odstaven (dlouhodobě/definitivně): 1.

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
O evidenci tohoto dopravce se stará
zobrazit pouze provozní vozy | vysvětlivky | rychlé vyhledávání
Podbarvení vozu značí jeho aktuální stav:
provozní v dílnách/v opravě dočasně odstaven zapůjčen jinému dopravci dosud nezařazen do provozu služební historický/muzejní odstaven (dlouhodobě/definitivně) vyřazen sešrotován vyřazen (existuje vrak) prodán/předán jinému dopravci neznámý

Rychlé vyhledávání