SAD Zvolen

dřívější název: SAD Krupina
dřívější název: ČSAD Krupina
dřívější název: SAD Detva
dřívější název: ČSAD Detva
dřívější název: ČSAD Zvolen
sídlo: Balkán 53, 960 95 Zvolen
země: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.sadzv.sk
Od roku 1960 byl podnik ČSAD Zvolen samostatným národním podnikem Československá státní automobilová doprava Zvolen podřízeným Okresnímu národnímu výboru a kromě hlavního závodu ve Zvolenu měl také provozovny v Detve, Kriváni a Krupině. V roce 1963 se podnik stal dopravním závodem 910 krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava Banská Bystrica podřízeného Krajskému národnímu výboru. Národní podnik ČSAD Banská Bystrica byl v roce 1989 transformován na státní podnik a současně došlo k osamostatnění provozoven Detva (nově dopravní závod 916) a Krupina (dopravní závod 918). V roce 1993 byla po privatizaci nákladní dopravy vyčleněna autobusová doprava do nově vzniklého státního podniku Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica .

V roce 1995 došlo k osamostatnění dosavadních dopravních závodů do státních podniků SAD Zvolen, SAD Detva a SAD Krupina. V roce 1998 byl podnik SAD Krupina připojen k SAD Zvolen, v roce 1999 byl k SAD Zvolen připojen také podnik SAD Detva spolu s dalšími podniky SAD Modrý Kameň a SAD Žiar nad Hronom. V roce 2002 byla SAD Zvolen transformována na akciovou společnost.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 140 vozů, z toho 125 v majetku a 15 zapůjčených
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 14. 7. 2019.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání