SAD Lučenec

současný název od 1993
dřívější název (od 1951): ČSAD Lučenec
sídlo: Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
země: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.sadlc.sk
Podnik ČSAD Lučenec vznikl v roce 1951 vyčleněním provozoven Lučenec, Fiľakovo, Kriváň, Modrý Kameň, Poltár a Šahy z dopravního závodu Rimavská Sobota do samostatného dopravního závodu národního podniku Československá automobilová doprava. Od roku 1953, kdy došlo k decentralizaci podniku ČSAD a vzniku jednotlivých krajských národních podniků, se stal dopravním závodem národního podniku Československá státní automobilová doprava Banská Bystrica.

V roce 1960 v souvislosti s novým krajským a okresním členěním ČSSR vznikl samostatný národní podnik Československá státní automobilová doprava Lučenec s provozovnami Fiľakovo, Modrý Kameň a Poltár podřízený Okresnímu národnímu výboru. V roce 1963 se podnik stal dopravním závodem 905 krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava Banská Bystrica podřízeného Krajskému národnímu výboru. Provozovna Modrý Kameň byla v roce 1969 vyčleněna do samostatného dopravního závodu 913. Národní podnik ČSAD Banská Bystrica byl v roce 1989 transformován na státní podnik. V roce 1993 byla po privatizaci nákladní dopravy vyčleněna autobusová doprava do nově vzniklého státního podniku Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica.

V roce 1995 vznikl samostatný státní podnik SAD Lučenec, ke kterému byly v roce 1999 připojeny podniky SAD Revúca a SAD Rimavská Sobota. V roce 2002 byl podnik transformován na akciovou společnost. číst dále

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 36 vozů, z toho 32 v majetku a 4 zapůjčených.
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 11. 6. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání

Poslední fotky
další fotky