JUDr. Jan Hofmann, ČS-A-D Praha-Klíčov

dřívější název: ČSAD Praha Klíčov
sídlo: Čakovická 835/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany
země: Česká republika (Praha)
Podnik ČSAD Praha Klíčov (dopravní závod 101 krajského podniku ČSAD KNV Praha) byl v roce 1990 transformován na samostatný státní podnik. V roce 1994 byl podnik privatizován Janem Hofmannem a název se změnil na JUDr. Jan Hofmann, Česká Spedice-Autoopravny-Doprava Praha-Klíčov. V roce 1999 došlo k převodu většiny provozovaných linek i autobusů na společnost ČSAD Střední Čechy.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 72 vozů (všechny v majetku)
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 7. 4. 2019.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání