ČSAD Plzeň-jih

současný název od 1949
sídlo: Železniční 5, 301 48 Plzeň
země: Česká republika (Plzeňský kraj)
Osobní doprava provozovaná podnikem ČSAD Plzeň-jih (dopravní závod 305 krajského podniku ČSAD Plzeň) byla v roce 1993 v rámci privatizace převedena pod ČSAD autobusy Plzeň.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 96 vozů (všechny v majetku)
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 27. 10. 2019.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání