ČSAD Děčín

současný název od 1949
země: Česká republika (Ústecký kraj)
Osobní doprava provozovaná podnikem ČSAD Děčín (dopravní závod 402 krajského podniku ČSAD Ústí nad Labem) byla v roce 1993 v rámci privatizace převedena pod ČSAD BUS Ústí nad Labem.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 14 vozů (všechny v majetku)
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 22. 7. 2019.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání