Arriva Nitra

současný název od 7/2013
dřívější název (od 2008): Veolia Transport Nitra
dřívější název (od 1993): SAD Nitra
dřívější název (od 1993 (jen část)): SAD Vráble
dřívější název (od ? (jen část)): ČSAD Vráble
dřívější název (od 1993 (jen část)): SAD Zlaté Moravce
dřívější název (od ? (jen část)): ČSAD Zlaté Moravce
dřívější název: ČSAD Nitra

starší loga

do 2017

od 2017
sídlo: Štúrova 72, 494 44 Nitra
země: Slovensko (Nitranský kraj)
web: www.arrivanitra.sk
Podnik ČSAD Nitra vznikl v roce 1949 jako součást národního podniku Československá automobilová doprava. Od roku 1952, kdy došlo k decentralizaci podniku ČSAD a vzniku jednotlivých krajských národních podniků, se stal dopravním závodem 1501 národního podniku Československá státní automobilová doprava Nitra.

V roce 1960 v souvislosti s novým krajským a okresním členěním ČSSR vznikl samostatný národní podnik Československá státní automobilová doprava Nitra podřízený Okresnímu národnímu výboru, kam byly začleněny také provozovny Zlaté Moravce a Vráble. Od roku 1963 byl podnik dopravním závodem 807 krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava Bratislava podřízeného Krajskému národnímu výboru. Národní podnik ČSAD Bratislava byl v roce 1989 transformován na státní podnik a současně došlo k osamostatnění provozoven Zlaté Moravce (nově dopravní závod 823) a Vráble (dopravní závod 824). V roce 1993 byla po privatizaci nákladní dopravy vyčleněna autobusová doprava do nově vzniklého státního podniku Slovenská autobusová doprava Bratislava.

V roce 1996 došlo k osamostatnění dosavadních dopravních závodů do státních podniků SAD Nitra, SAD Zlaté Moravce a SAD Vráble a v roce 2000 byly tyto podniky spolu s podnikem SAD Topoľčany (bez jeho provozoven) sloučeny pod SAD Nitra.

V roce 2001 byl podnik privatizován a v roce 2008 přejmenován na Veolia Transport Nitra, v roce 2013 pak na ARRIVA NITRA. číst dále

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 204 vozů, z toho 174 v majetku a 30 zapůjčených.
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 6. 8. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání