Autobusy ev.č. 408 a 383 byly nasazeny na zvláštní linku č. 81 v trase Fügnerova - Rybníček - Nádraží - Areál Vesec u příležitosti pořádání festivalu Benátská noc.