Ford Transit 300 M RZ 3L6 8519 MIRO bus
Česká Lípa-Slovanka, ulice Děčínská