Fotografie Dekstra LE 37 5L8 6614 BusLine KHK | Mostek-Souvrať, silnice II/325 | seznam-autobusu.cz
Výluka vynucená opravou komunikace v Dolní Brusnici udělala z linky 457 v podstatě páteřní relaci zajišťující spojení Bílé Třemešné, Dolní a Horní Brusnice i Mostku-Souvratě s okolním světem. Vložené výlukové spoje jsou řešeny jako polookružní, přičemž cestou ze Dvora Králové nad Labem je obsloužena Souvrať, zatímco v opačném směru autobusy jezdí přes Horní Brusnici. S ohledem na vedení výlukové trasy se okruh vypravovaných autobusů smrskl pouze na Dekstry LE 37, které má hořická stáj BusLine KHK k dispozici čtyři. Vůz 5L8 6614 projíždí na snímku z července skrz místní část Souvrať.
Dekstra LE 37 RZ 5L8 6614 BusLine KHK 457
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.