Fotografie Solaris Urbino 18 IV CNG 7880 (1TY 3356) Dopravní podnik Ostrava | seznam-autobusu.cz
Solaris Urbino 18 IV CNG #7880 RZ 1TY 3356 Dopravní podnik Ostrava