Fotografie Karosa B932E.1694 368 (KVL 98-62) DP Karlovy Vary | seznam-autobusu.cz
Karosa B932E.1694 #368 SPZ KVL 98-62 DP Karlovy Vary