zastávka Nový most
Bratislava, ulice Nábrežie armádného generála Ludvíka Svob