zastávka Chatam Sófer
Bratislava, ulice Nábrežie armádného generála Ludvíka Svob