Karosa C935.1034 Récréo RZ 6P5 5667 AD - Miroslav Hrouda l. 470540
zastávka autobusové nádraží
Rokycany, ulice Jiráskova