Škoda 15Tr13/6M #348 DSZO
místo: Vozovna DSZO
Zlín-Podvesná, ulice Podvesná XVII