první výjezd na odpolední část kurzu 1107
místo: Vozovna autobusů
Ústí nad Labem-Předlice, ulice Jateční