Škoda 14Tr17/6M #170 DSZO
zastávka Jižní Svahy - Kocanda
Zlín-Jižní Svahy, ulice Okružní