Škoda 25Tr Citelis 1B #413 DSZO
zastávka Železniční stanice
Otrokovice, ulice Nádražní