SOR NS 12 Electric #4002V RZ 5E9 3111 DP Praha l. 109
Praha-Libeň, ulice Na Žertvách