Karosa LC735.40 SPZ/RZ VY 53-94 VYDOS BUS
zastávka Autobusové nádraží
Liberec-Jeřáb, ulice Vaňurova