Fotografie ČKD Tatra T3R.P 8474 DP hl. města Prahy | ČKD Tatra T3R.P 8475 DP hl. města Prahy | ČKD DS T6A5 8685 DP hl. města Prahy | Praha-Troja, provizorní trať Trojská | seznam-autobusu.cz
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.