Fotografie Irisbus Ares 15M 1K2 2179 Autobusy Karlovy Vary | Varnsdorf, Na Příkopech | seznam-autobusu.cz