Fotografie Karosa B731.1669 7416 (BSC 69-04) DPMB | Brno-Královo Pole, Božetěchova | seznam-autobusu.cz
V úterý 19. září 2006 byla za účasti představitelů státu i města otevřena nová budova Fakulty informačních technologií brněnského VUT na Božetěchově ulici, která je součástí první etapy rekonstrukce a dostavby kampusu VUT v Králově Poli. V novém pavilonu a přilehlých objektech za 305 milionů korun jsou umístěny výukové laboratoře a pracovny Ústavu počítačové grafiky a multimédií, Ústavu počítačových systémů a Centra výpočetní techniky. Součástí komplexu je i velkokapacitní podzemní parkoviště. V další fázi výstavby areálu budou přilehlé objekty bývalého pivovaru a velkostatku přebudovány na ubytovací a stravovací zařízení. Celá výstavba, která by měla trvat do konce příštího roku, bude završena historickou obnovou areálu Kartuziánského kláštera. Náklady investice dosáhnou 700 milionů korun. Na snímcích z 22. 9. 2006 projíždí kolem průčelí nové budovy na Božetěchově ulici autobus linky 43 evid. č. 7416 při jízdě od Soběšic, na pravém snímku pak Citybus evid. č. 7626 míří opačným směrem, nový areál v pozadí je maskován stromy a skleněným obkladem. Foto © Ladislav Kašík, (dle www.brno.cz).