zastávka Mírové náměstí
Ústí nad Labem, ulice Mírové náměstí