Škoda 21Tr #386 DP Pardubice linka 1
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice třída Míru