Fotografie Tatra T815-231 TerrNo1 3AM 4169 Dopravní podnik hl. m. Prahy | Škoda 14Tr10/6 9342 ZHTA Jihlava | Praha-Letňany, Listova | seznam-autobusu.cz
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.