Fotografie Renault Citybus 12M 2070 36/III (ULL 65-71) DP města Ústí nad Labem | Renault Citybus 12M 2070 39/III (ULA 93-39) DP města Ústí nad Labem | Ústí nad Labem-Předlice, K Vavřinečku | seznam-autobusu.cz
Fotojízda
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.