Irisbus Citelis 12M CNG #172 RZ 5T4 1124 ČSAD Havířov l. 404
zastávka Autobusové nádraží
Havířov-Podlesí, ulice Těšínská