Fotografie ČKD Tatra T3M 8042 Dopravní podnik hl. m. Prahy | ČKD Tatra T3M 8091 Dopravní podnik hl. m. Prahy | Praha-Hloubětín | seznam-autobusu.cz
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.