Irisbus Citelis 12M CNG #172 RZ 5T4 1124 ČSAD Havířov l. 415
zastávka Město, žel.st.
Havířov-Město, ulice Železničářů