SOR TNB 12 #3912 DP Ostrava linka 109
místo: most Miloše Sýkory
Ostrava-Moravská Ostrava, ulice 28. října