Pars Nova K3R-N #1752 DPMB
Brno-Komín, ulice Kníničská