JUDr. Jan Hofmann, ČS-A-D Praha-Klíčov: provozovna Praha

zpět na stránku dopravce

Následuje přehled všech aktuálních typů provozních vozů z provozovny Praha

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na e-mail nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání