Fotografie SKD Iveco Stratos LF 38 D 7515 (9B6 3387) DPMB | Škoda 03T6 1816 DPMB | Pragoimex VarioLF2R.E 1100/II DPMB | Pragoimex VarioLFR.E 1555/II DPMB | Brno-střed, náměstí Svobody | seznam-autobusu.cz
Výměna sjížděcí výhybky z Masarykovy ulice do ulice Nádražní a odbočovací výhybky na spojce z 1. koleje na 3. kolej na Nádražní ulici v neděli 11. 6. 2017 zavály tramvaje linky 1 na Masarykovu ulici – k nádraží přijíždí souprava Varií evid. č. 1131+1605 a přes liduprázdné náměstí Svobody kolem turistického minibusu evid. č. 7515 projíždí Anitra linky 9 evid. č. 1816 a souprava linky 1 evid. č. 1100+1555. Foto © Ladislav Kašík.
SKD Iveco Stratos LF 38 D #7515 (RZ 9B6 3387) DPMB
Škoda 03T6 #1816 DPMB
Pragoimex VarioLF2R.E #1100II DPMB
Pragoimex VarioLFR.E #1555II DPMB