Fotografie Karosa B732.1654 7354 (BSC 25-59) DPMB | ČKD Tatra K2R03-P 1030 DPMB | Brno-střed, Moravské náměstí | seznam-autobusu.cz
Jak jsme již v našem zpravodaji několikrát informovali, došlo v Brně v loňském roce k výměně vozového parku autobusů pro provozování linek pro invalidy. V prvním pololetí roku 2000 byly ve Zlineru opraveny tři autobusy s evid. č. 7353, 7354 a 7355 a vybaveny mj. zvedací plošinou pro invalidní vozíky. Tyto autobusy pak postupně na konci prázdnin nahradily dosavadní trojici vozů pro provozování linek č. 204 a 205 (evid. č. 7292, 7350 a 7351), která byla v provozu od roku 1992. Původní vozy tak mohly v závěru loňského roku projít také generální opravou a nyní jsou běžně provozovány. Na levém?? snímku právě na zastávce »Oblá« na Kamenném vrchu zastavil autobus s evid. č. 7292 (linka č. 68 – 17. 2. 2001), na druhé fotografii je zvěčněno setkání vozu evid. č. 7354 na lince. č. 204 s tramvají evid. č. 1030 na Moravském náměstí – 9. 2. 2001. Obě foto © Ladislav Kašík.
Karosa B732.1654 #7354 (RZ BSC 25-59) DPMB
ČKD Tatra K2R03-P #1030 DPMB