Fotografie Karosa B731.1669 7416 (BSC 69-04) DPMB | Brno-Černá Pole, třída Generála Píky | seznam-autobusu.cz
Na brněnské třídě Generála Píky nadále probíhá rekonstrukce mostů. Zatímco v roce 1999 zde byl vybudován zcela nový most pro budoucí trasu VMO, v loňském roce začala rekonstrukce stávajících mostů, které byly postaveny zároveň s tramvajovou tratí počátkem sedmdesátých let. Při kontrole totiž byl zjištěn jejich nevyhovující technický stav. Silniční část mostu přes místní komunikaci poblíž tramvajové zastávky »Fügnerova« byla zcela snesena a probíhá výstavba nové mostovky i opěr. Veškerá frekvence z ulice byla svedena na část mostu, kde jezdí tramvaje a která bude rekonstruována později. Po dokončení silniční části mostu po ní bude vedena provizorní tramvajová trať během opravy tramvajové části mostu. Stavbaře potom čeká podobný postup i u mostu přes železniční trať, který je o několik set metrů severněji. Průjezd vozidel MHD přes tramvajový most u zastávky »Fügnerova« přibližují snímky tramvaje evid. č. 1112 na lince č. 9 (při jízdě směrem na Lesnou) a autobusu evid. č. 7416 na lince č. 66 (při jízdě z Lesné), oba snímky jsou z 18. 2. 2001 © Ladislav Kašík.