Fotografie ČKD Tatra K2P 1116 DPMB | Brno-Lesná, most přes žel. trať 250 a Křížíkovu ulic | seznam-autobusu.cz
Opravu mostních objektů na třídě Generála Píky pod brněnským sídlištěm Lesná dokumentuje snímek tramvaje evid. č. 1116 při jízdě přes již zprovozněný most překlenující železniční trať a Křižíkovu ulici ze 4. 11. 2001. Vlevo vedle tramvajových kolejí probíhá výstavba jedné části mostu určené pro provoz automobilů a ještě více vlevo je původní část mostu, kudy je dnes vedena veškerá doprava. Foto © Ladislav Kašík.