Počátek podzimu letos patřil také opravě tramvajové tratě na husovické Dukelské třídě. V září a říjnu proběhla výměna kolejnic a zádlažbových panelů na úseku tratě v celé ulici, tj. od křižovatky s Dačického ulicí až po Tomkovo náměstí. Dopravu cestujících z Husovic do Obřan zajišťovaly namísto tramvají autobusy na náhradní lince A4 – přestup probíhal v prostoru zastávky »Mostecká«. Na prvním snímku míjí autobus evid. č. 7358, který právě přivezl cestující z Obřan, v současnosti nejnovější brněnská tramvaj evid. č. 1560, která jezdila na „čtyřce“ v rámci zkušebního provozu od července do konce září. Jeden z okamžiků výluky, kdy nemohly kvůli odkrytému kolejišti mezi Hálkovou a Tomkovým náměstím jezdit po Dukelské ani autobusy, zachycuje snímek vozu evid. č. 7258 z 6. 10. 2002 jedoucího odklonem ulicí Sýpka. Foto © Ladislav Kašík.
Brno-Černá Pole, ulice Sýpka