V polovině prosince došlo k plánované úpravě provozu na Křenové ulici – zatímco jízda veškerých vozidel kromě tramvají směrem do centra je nadále zakázána, doprava ve směru z centra byla v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Vlhkou a Masnou převedena do levého, tedy nesprávného jízdního pruhu, a to včetně trolejbusové tratě. V prostoru obou křižovatek byla trolejbusová stopa pro trolejbusy ve směru z města převedena do protisměrné (v opačném směru pak nadále jezdí trolejbusy objížďkovou trasou Mlýnskou ulicí), a to pomocí provizorních sloupů (s betonovými patkami). Na snímcích z 16. 12. 2002 je zachycena jednak situace na tramvajové zastávce »Masná« (pro směr do města), kde nyní zastavují i trolejbusy jedoucí do Slatiny či Šlapanic (evid. č. 3224), na druhém snímku přejíždí vůz evid. č. 3237 na křižovatce s Masnou ulicí zpět na správnou stopu. Foto © Ladislav Kašík.
Škoda 14TrR #3237 DPMB
zastávka Masná
Brno-Trnitá, ulice Křenová