Fotografie Škoda 21Tr 3044/II DPMB | Brno-Královo Pole, Charvatská | seznam-autobusu.cz
V průběhu dubna probíhaly opravy vozovky na Skácelově ulici – trolejbusy i autobusy musely jezdit po zúžené vozovce, což dokládá snímek z 11. 4. 2014 s vozem evid. č. 3046 linky 30. Opravy komunikací probíhají i v Králově Poli na ulici Chodské a Charvátské (mj. v prostoru křižovatky s Dobrovského ulicí) – trolejbus linky 32 evid. č. 3044 sem přijíždí z centra dne 5. 8. 2014 (na tento vůz byly zkušebně dosazeny nové informační panely firmy Bustec). Foto © Ladislav Kašík a Martin Janata.
Škoda 21Tr #3044II DPMB