Ještě telegraficky k dalším jarním tramvajovým výlukám – o víkendu 24.–25. 5. 2014 se vedle kolejových objektů u hlavního nádraží vyměňovaly křížení a výhybka na ulici Divadelní (u Malinovského náměstí) – snímek je z 24. 5. O týden později se pak zase na více místech opravovala trať do Židenic – zde výměna kolejového oblouku těsně před konečnou na Staré osadě (31. 5. 2014). O víkendu 10. a 11. 5. 2014 nebyla z důvodu prací na inženýrských sítích možná jízda tramvají a autobusů v části ulice Purkyňovy. Autobusy náhradní dopravy (linka x12) tak jezdily odklonem ulicemi Dobrovského, Hradecká a Skácelova – dostaly se tedy na nedávno dokončené nové komunikace: autobus evid. č. 2386 zabočuje z Královopolské na Hradeckou, vůz evid. č. 2315 projíždí po kruhovém objezdu v křižovatce Dobrovského – Žabovřeská – Hradecká a „kloubák“ evid. č. 2367 ho již opouští a zabočuje do Dobrovského ulice (v pozadí je vidět budovu strojní fakulty bez charakteristického opláštění – nyní prochází rekonstrukcí). Fotografie jsou z 10. 5. 2014. Foto © Ladislav Kašík.
místo: křižovatka Žabovřeská-Hradecká
Brno