Fotografie ČKD Tatra T3M 1580 DPMB | ČKD Tatra T3M 1575 DPMB | ČKD Tatra T3G 1636 DPMB | ČKD Tatra T3G 1635 DPMB | Brno-Pisárky, Hlinky | seznam-autobusu.cz
Snímky na této straně dokumentují opravu tramvajové tratě na tzv. Bauerově rampě podél ulice Hlinky nad výstavištěm: souprava tramvají Vario LF evid. č. 1523+1497 linky 1 vjíždí 11. 4. 2014 přes výhybku „kaliforňan“ do jednokolejného úseku (směrem k centru), opačným směrem pak prostorem zastávky »Výstaviště–vstup G2« projíždí téhož dne souprava vozů evid. č. 1555+1582 linky 1. Tramvaj K3R–N linky 1 evid. č. 1752 těsně před provizorní výhybkou při jízdě do Pisárek (20. 4. 2014). Směrem k Mendlovu náměstí projíždí 29. 4. 2014 jednokolejným úsekem tramvaj evid. č. 1573, která je stále využívána jako služební vůz vozovny Pisárky. Fotografie pořízená téhož dne v prostoru zastávky »Výstaviště–hlavní vstup« zvěčnila setkání souprav tramvají linky 1 evid. č. 1635+1636 (směr Řečkovice) a evid. č. 1575+1580 (směr Bystrc) – jezdilo se po prostřední koleji. A konečně poslední snímek byl pořízen v průběhu podbíjení tratě dne 10. 5. 2014 – souprava tramvají evid. č. 1639+1640 míjí podbíječku firmy Hans Wendel. Foto © Ladislav Kašík.
ČKD Tatra T3M #1580 DPMB
ČKD Tatra T3M #1575 DPMB
ČKD Tatra T3G #1636 DPMB
ČKD Tatra T3G #1635 DPMB