Pravidelný noční provoz městské dopravy má v Brně tradici již téměř šedesát let. Po prvních vlaštovkách za dob první republiky, provozovaných spíše příležitostně, byl po skončení války zaveden systematický provoz tramvají v noci. Od 2. 6. 1946 tak bylo možné se v noci svézt pěti tramvajovými linkami (d-1, d-2, d-3, d-4 a d-9). Linky d-2 a d-3 měly v noci jinou trasu, neboť přes den přes nádraží nejezdily. Rozjezdy od hlavního nádraží byly prováděny v intervalech 40–50 minut. Na noční tramvajové linky postupně v několika přestupních bodech navazovaly trolejbusy nebo autobusy (od poloviny 60. let). Při reorganizaci dopravy v roce 1995 došlo ke změně počtu denních tramvajových linek – místo 22 linek jich zůstalo 13 a z nich v noci jezdilo šest linek (d-1, 2, 4, 8, 9, 13), doplněných sedmi autobusovými linkami (a-40, 54, 58, 69, 81, 82, 83). Od roku 2000 zajišťují noční spojení autobusy na linkách a-92 až 99 a dvě tramvajové linky d-1 a d-8, ale i ty byly v roce 2004 nahrazeny autobusy a tramvaje od té doby v noci v Brně nejezdí. Počet nočních linek se dnes ustálil na jedenácti a noční spojení jsou v prac. dny od 23.00 do 5.00 hodin (v intervalu 30–60 minut), o víkendech do 6.00 (v roce 2013 až do 7.00) se zkráceným intervalem 20 minut v ranních hodinách. Odjezd rozjezdů od hlavního nádraží je řízen dispečerem, který sleduje příjezdy jednotlivých nočních autobusových linek pomoci kamerového systému. Svým povelem dává svolení k rozjezdům linek. Kromě hlavního nádraží, kde na sebe navazují všechny linky, existuje ještě několik zastávek, kde na sebe linky čekají (například na »Svratecké« noční linky a-N89, 92, 93, 98, v Líšni na »Jírově« a-N98 a 99, v zastávce »Anthropos« linky a-9N5, 97, 98 a v zastávce »Humenná«, resp. »Běloruská« a-N91 a 96). Přiložená série snímků na následující straně byla pořízena v ranních hodinách v červnu 2013, tedy v době, kdy o víkendech jezdily noční linky až do sedmé hodiny ranní (od 1. 1. do 14. 12. 2013). Autobusy u nástupišť před hlavním nádražím, v popředí vůz evid. č. 7482 linky N89. Směrem do Bílovic odjíždí od hlavního nádraží Citelis evid. č. 7645 linky N94, zatímco Crossway evid. č. 7821 téže linky bude odjíždět do Modřic. Konvoj „nočních“ autobusů v čele s Citelisem evid. č. 2622 linky N92 projíždí Benešovou ulicí. Citelis evid. č. 7659 linky N97 směřující do Líšně stojí v zastávce »Malinovského náměstí«, zatímco Divadelní ulicí projíždí směrem k nádraží „kloubák“ evid. č. 2385 linky N91. Z Malinovského náměstí vjíždí na Cejl Citelis evid. č. 2601 linky N99 a ze zastávky »Körnerova« odjíždí na lince N94 směrem do Obřan vůz evid. č. 7490. Foto 8., 15. a 29. 6. 2013 © Ladislav Kašík.
Irisbus Citelis 12M #7645 (RZ 4B4 5966) DPMB
zastávka Hlavní nádraží
Brno-střed, ulice Nádražní