Na dvou snímcích z 10. 4. 2003 je zachyceno spouštění lodí BRATISLAVA a VEVEŘÍ (v pozadí s asi definitivně neprovozním MÍREM), foto © Ladislav Kašík, a o čtyři dny později již DALLAS po přehradě rozvážel přístavní můstky – záběry ze spouštění i z vlastní plavby pořídil © Miloš Drbal.
místo: Brněnská přehrada
Brno