Ještě jedním snímkem ke konečné tramvajové linky č. 8 v Líšni. Nová úvraťová konečná je situována nad náměstím Karla IV. při Mifkově ulici ve staré Líšni. Toto řešení je jistým kompromisem původním záměrem bylo ukončit linku až na náměstí v patře nového víceúčelového objektu (kteréžto řešení bylo hlavně z finančních důvodů stále odkládáno). Drážní úřad však již byl nekompromisní a odmítnul dále povolovat odstavování vozů ve svahu pod stávající rovněž úvraťovou konečnou na Jírově. Na snímku z 27. 11. 2004 jsou na dosavadní konečné na Jírově zachyceny odstavené tramvaje KT8 evid. č. 1727 a 1732, v popředí mezikolejová spojka, která je již minulostí. Foto © Ladislav Kašík.
ČKD Tatra KT8D5R.N2 #1727 DPMB
ČKD Tatra KT8D5N #1732 DPMB
zastávka Jírova, úvrať
Brno-Líšeň